Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") az Mercus Stúdió Online Kommunikációs és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Mercus Bt.) által üzemeltetett www.mercus.hu domain neven elérhető weboldalon keresztül történő e-book vásárlásra vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében az e-book-ot megrendelő személyek (a továbbiakban: "Megrendelő"; a Mercus Bt.-vel együttesen "Felek") jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

1. Szerződés létrejötte

 

1.1. A Mercus Bt. kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek.

 

1.2. Az e-book megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A Felek között az e-book megvásárlására irányuló szerződés a megrendelés Mercus Bt. általi visszaigazolásával jön létre. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Mercus Bt. a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

 

1.4. A kitöltött megrendelési űrlapokat elektronikusan tároljuk jelszóval védett felületen.

 

1.5. A megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Megrendelő felel. A Mercus Bt. kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.


2. Rendelés

 

2.1. A www.mercus.hu weboldalon megvásárolható e-bookokra vonatkozó részletes információkat megrendelő az adott e-book termékoldalán érheti el.

 

i.   Olvassa át figyelmesen a megvásárolni kívánt e-book termékoldalát.

ii.  Töltse ki az adott oldal alján lévő „Megrendelési űrlap” minden egyes mezőjét (bekért adatok: név, email cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím).

iii. Olvassa át figyelmesen az űrlapon kattintással elérhető, jelen ÁSZF-et.

iv. Amennyiben elfogadja a szerződés feltételeit, pipálja ki az űrlapon a vonatkozó mezőt.

v.  Nyomja meg a „Megrendelem” gombot.

 

2.2. A Mercus Bt. a megrendelést követően automatikus visszaigazolást küld email útján a megrendelés és a számlázás pontos adataival. A visszaigazolás csatolt fájlként tartalmazza a díjbekérőt a fizetési adatokkal.

 

2.3. A Megrendelőnek a visszaigazolás megérkezését követően 2 munkanap áll rendelkezésére a vételár kifizetésére.

 

2.4. A Megrendelő a megrendelés leadásával elfogadja jelen ÁSZF valamint a www.mercus.hu weboldalon elérhető Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését.

 

2.5. Amennyiben Megrendelőnek további információra van szüksége a rendelés leadásához, az ugyfelszolgalat@mercus.hu email címen jelezheti.

 

2.6. A megrendelést csak magyar nyelven lehet leadni.

 

3. Fizetés

 

3.1. A vételár teljesítése kizárólag banki átutalás útján történik.

 

3.2. A vételárat a Megrendelő a Mercus Bt. által küldött visszaigazoló email-ben szereplő bankszámlaszámra történő utalással egyenlítheti ki az email küldésétől számított 2 munkanapon belül. A közlemény rovatban feltétlen kérjük feltüntetni az email-es visszaigazolásban és a díjbekérőn szereplő megrendelési sorszámot.

 

3.3. A vételár megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a vételár összege Mercus Bt. bankszámlájára megérkezik.

 

3.4. A banki költségek a megrendelőt terhelik.

 

4. Szállítás

 

4.1. A vételár megfizetését követő munkanapon email-ben küldjük a vonatkozó e-book(ok) elérési útvonalát, valamint a belépéshez szükséges azonosítót és jelszót.

 

4.2. Amennyiben az ajánlat tartalmazza, úgy ugyanebben az email-ben küldjük a kupon(ok) kódját, mely(ek) a vásárlástól számított 90 napon belül beválthatóak a tájékoztatóban szereplő szolgáltatásokra. Amennyiben több kuponkód kerül elküldésre, a kuponok nem vonhatóak össze és nem ruházhatóak át.

 

4.3. A Megrendelő a megrendeléssel kijelenti, hogy elektronikus számlát befogad. Az elérési útvonalat tartalmazó email egyúttal a vásárlásról szóló elektronikus számlát is tartalmazza.

 

4.4. Az e-bookok megnyitásához internetről ingyenesen letölthető pdf olvasó szoftver szükséges (például Adobe Reader). A szoftvert Mercus Bt. nem biztosítja Megrendelő számára.

 

4.5. Amennyiben skype-os konzultációs kupont is tartalmaz az ajánlat, annak beváltásához internetkapcsolatra, valamint internetről ingyenesen letölthető Skype programra van szükség.

 

5. Elállás

 

5.1. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek érdekében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékodat a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheted ugyfelszolgalat@mercus.hu.

 

5.2. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Mercus Bt. visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Mercus Bt. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

 

5.3. A Megrendelő az elállás jogát nem gyakorolhatja a 4.1. pontban említett belépést követően, ha a Megrendelő nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a letöltés megkezdését követően elveszíti az 5.1 pont szerinti elállási jogát.

 

6. Szerzői jog

 

6.1. Minden jog fenntartva. Jelen e-bookot vagy annak részleteit tilos reprodukálni, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó weboldalakra felölteni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – a szerző engedélye nélkül közölni.

 

6.2. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori teljes árának 250 (kettőszázötven)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

 

7. Adatvédelem

 

7.1. A Mercus Bt. a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a weboldalon található adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Mercus Bt. részletes adatkezelési tájékoztatóját megtalálja weboldalunkon.

 

8. Felelősség kizárása

 

8.1. Az e-book nem tekinthető személyre szabott tanácsadásnak. A bemutatott eszközök, módszerek, ötletek, javaslatok és modellek nem minden esetben és nem minden személy számára működnek egyformán. Az e-bookban ismertetett eszközök, módszerek, ötletek, javaslatok és modellek helytelen vagy nem szakszerű használatából fakadó anyagi, erkölcsi és egyéb károkért a szerző, a kiadó és a forgalmazó kifejezetten kizárja a felelősségét.

 

9. Egyéb tájékoztatások

 

9.1. Cégadatok:

 

Cégnév: Mercus Stúdió Online Kommunikációs és Szolgáltató Bt.

Székhely: 1137 Bp., Pozsonyi út 19.

Iroda: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 9. IV. emelet 4.

Email: ugyfelszolgalat@mercus.hu, info@mercus.hu

Cégjegyzékszám: Cg.01-06-715926

Adószám: 28726009-2-41

Számlavezető bank: Magnet Magyar Közösségi Bank

Bankszámlaszám: 16200010-61177343

 

9.2. Panaszkezelés

 

Megrendelő hibás teljesítés esetén panaszát az ugyfelszolgalat@mercus.hu email címen vagy telefonon, a (+36 1) 789-56-25 számon tehet. Megrendelő köteles az észlelt hibát haladéktalanul, de nem később, mint a hiba észlelésétől számított 30 napon belül jelezni. Mercus Bt. 2 munkanapon belül jelez vissza.

Honlaptanácsadó blog

 

10+ év, 100+ írás az ügyféltermelő honlapkészítésről, 7.000+ olvasó.

sablons/mercus.hu/img/down_arrow2.png

Ügyfeleink mondták

 • "Nagyon szuperek vagytok! Minden szempontból meg voltam elégedve, az eredménynek pedig magukért beszélnek. Két hét alatt annyi jelentkezőnk lett, hogy feldolgozni egy hónap lesz! Biztos vagyok benne hogy fogunk még találkozni, örülök, hogy rátok találtam! Köszönöm!"

   

  Olti Gergely, Penates Invest Zrt.

  További vélemények rólunk

 • “Szeretném megköszönni a munkátokat és mindazt a segítséget, amit az utómunkálatokban végeztetek. A mai világban sajnos ritka, hogy az ember azt kapja egy vállalkozástól, amit szerződéskötéskor ígértek számára, de a Mercus esetében ez teljes mértékben megvalósult.”

   

  Haiszky Ernő, magánnyomozó

  További vélemények rólunk

 • "Köszönöm a segítséget – azt is amit eddig kaptam és amire tudom a jövőben is számíthatok. Szívesen csatlakozom az ajánlók sorába, mert az általatok készített weboldal jól működik, igazolva hozzáértéseteket.

  Úgy gondolom, hasznos beruházás volt, amivel egy olyan – ma már nélkülözhetetlen - használati eszközt kaptam, amit...

   

  Kiss Tamás, Irodakertesz.hu

  További vélemények rólunk

 • "Kláráéktól a tanácsadói szolgáltatás teljes skáláját kaptam. Beleértve a naprakész internetmarketing technikákat, a felhasználóbarát honlap-kialakítást, az online marketing funkciók automatizálását.

  Fennakadás nélkül működött a távolsági kapcsolattartas prágai székhelyem és a budapesti Mercus között. A professzionális szolgáltatást...

   

  Székely Andrea, diplomás homeopata (volt vezetési tanácsadó), Prága

  További vélemények rólunk

 • “A Mercus Stúdió kreatív, igényes vizuális kultúrájú, gyorsan dolgozó honlapkészítő csapat. Nagyon jól segítette együttműködésünket a tanácsadói munkátok, a segítőkészségetek. Köszönöm szépen!”

   

  S. Takács Zsuzsanna, Strategic Scope Kommunikációs Ügynökség

  További vélemények rólunk

 • "Nagyon feldobva jöttem el tőled, végre látom a fényt az alagút végén!! Azonnal el is kezdtem megvalósítani az ötleteket. Tényleg jók voltak, imádják az emberek. Most a Facebooknál tartok, a weboldal - mint ahogy világossá tetted - nagyobb lélegzetvételű átalakítást igényel.

   

  Mindent megkaptam, amit vártam: konkrét célokat, terveket,...

   

  Szabó Edina, Szervmanók webtanácsadás

  További vélemények rólunk

Facebook